Tipus de patins

Informació dels patins

Classes de rodes

Com patinar

parts del patí

Albert García